dijous, 5 de setembre del 2019

Carles I abans de conquerir Tunísia juga i riu a Molins de Rei

Segons l'itinerari de Foronda y Aguilera, Carles I va estar a Molins de Rei del 1 al 3 d'abril de l'any 1535.
 1-2-abril-en Molüis de Rey. -Jueves 1 y viernes 2. -El Emperador en Molín del Rey.

El dimecres dia 31 de març de 1535, Carles I va arribar a Montserrat on va passar la nit. A la basílica pregà a la Verge de Montserrat per que el guiés cap a l'èxit en la campanya de Tunísia contra els infidels musulmans, la seva guerra Santa. De la seva arribada a Molins de Rei, l'endemà el dijous dia 1 d'abril, en tenim dues noticies:
 -1. -Jueves. -Recibiose en este día la noticia de que el Emperador y Rey, N. S., viniendo de Montserrat, había ido a dormir a Molins de Rey.
     Ar. C. A. -Dietari de la Diputació dels Triennis.
     -1. -En este día, sabiendo los Concelleres que S. M. había de dormir en Molindereig, fueron a arreglar su entrada en Barcelona.

Del dia següent, el divendres 2 d'abril tenim aquesta noticia:
-2. -En este día, viernes, vinieron los Concelleres de Molindereig diciendo que S. M. entrará en Barcelona mañana (sábado 3) después de comer.

Estefania de Requesens vivia a Madrid i estava embarassada, segons escriu el seu marit don Juan d'Estúniga a la mare d'Estefania, Hipolita Rois de Liori, el dia 17 d'abril: "Doña Estefania está más gorda que nunca a estado de empreñada y el vientre tan grande de V meses, como le tenía de ocho". De l'estada a Molins de Rei de Carles I, el divendres dia 2 d'abril de l'any 1535, en tenim més informació per una carta que va escriure Estefania de Requesens des de Madrid a la seva mare Hipólita Rois de Liori datada el dia 16 d'abril:
"Mosèn Capeller m'ha escrit l'acolliment que han fet a Sa Majestat  en Molín de Rey i lo que ha folgat en aquella casa, i que, perquè li trencà un patge seu una llança que tenia en molta estima, va prendre dos piques de les que nosaltres deixarem allí i li va dir a Mossèn Francesc que : escribiese que dado que en su casa le habian quebrado su lanza, le había tomado aquellas dos picas. Diu que jugà a l'hort a pilota i a la ballesta i que estava tot ben net i conservat".
No és l'únic testimoni, també ho explica Mossèn Francesc Salines quan escriu a Hipòlita Rois el 21 d'abril de 1535:
"Com dijous, primer d'abril, arribà Sa Majestat aquí en lo Palau de Molins de Rey i estigué el divendres jugant a pilota i a ballesta a l'hort. I tirava a un terrer una llança moresca que tenia piqueta i tirant va trencar-la. I en la sala en un llancer hi havien 12 piques que mon senyor don Juan havia comprat.; i Sa Majestat d'aquelles 12 en prengué dues que li agradaren. I el dissabte al matí, estan Sa Majestat passejant-se per l'hort i volent sortir de l'hort, jo li obrí la porta. Present mossèn Capeller i mossèn Viladamor, l'emperador em va preguntà si jo era el casero del palacio. Vaig repondre:
- Si, Sacra Majestat.
LLavors l'emperador li va manar: - Escribireis a don Juan que dado que su casa me ha roto una lanza que yo le he tomado dos picas.
I es va posar a riure. I quatre hores hores més tard passà i es passejà per l'hort i el palau el comte de Benavente  i poc després el duc d'Alba i altres senyors principals".

Aquest darrer relat ens situa al dissabte dia 3 d'abril, i si quatre hores mes tard de la primera trobada encara estava l'emperador passejant pel Palau amb els senyors principals, és possible que fos després de dinar i un cop dinat sortissin en direcció a Barcelona com diu el dietari de la Diputació.
vinieron los Concelleres de Molindereig diciendo que S. M. entrará en Barcelona mañana (sábado 3) después de comer


Aquest article pot resultar curiós o divertit, sense massa transcendència, sinó fos perquè uns acadèmics es preguntaven el perquè en el tapis de la conquesta de Tunísia és significa la muntanya de Montserrat com a centre espiritual de la guerra Santa i el tornado de Molins de Rei com el centre del poder i la força de l'Imperi.
Josep Barba  Raventós
Títol: Epistolaris d'Hipòlita Roís de Liori i d'Estefania de Requesens (segle XVI)
Editor Universitat de València, 2003 
ISBN 8437056780, 9788437056784 
Núm. de pàgines 453 pàgines

Josep Barba Raventós

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada