dimarts, 22 de novembre del 2011

Discurs de Bernardo Wurmserio ambaixador dels prínceps alemanys

Resum del text llatí traduït pel Doctor Pere Molas i Ribalta.

Ambaixada dels prínceps electors de l’ Imperi romà al César Carles V, rei de les Espanyes, duta a terme per Frederic, comte palatí del Rhin a Molins de Rei l’últim dia de novembre de 1519. Discurs del Dr. Bernardo Wurmserio (Bernardus, Bernat, Bernhard Wurmser o Wormser). Bernhard Wurmser era un cavaller erudit en el Dret.
Sacratíssim césar, august serenissim i invictíssim, rei catòlic de les Espanyes, potentíssim príncep, diuen els filòsofs i savis que és pròpia de la natura dels homes que uns manin i altres obeeixin. Però la dignitat del comanament correspon als qui per la seva inteligència, valor i grandesa de consell avantatgen els altres i que segueixen la justícia i el bé comú de la societat. Els qui per la glòria de la guerra i la tranquilitat de la pau governin de tal manera que només facin el que és digne de lloança. Entre aquests es troben els teus sacratissims progenitors emperadors de romans, i sobre tot el diví Maximilià, el teu avi, clementíssim, de piadosa i preclara memòria, qui va sostenir i augmentar la República Cristiana. Cap de les virtuts citades ens consta que et manquin, d’aquelles que esmenta Tuli Ciceró com pròpies d’un emperador: ciència militar, valor, auctoritat. També l’aspecte exterior, la prestància corporal. Per la qual cosa, sacratissim i invictíssim César, després del diví Maximilià, avi teu, de felicíssima recordació, al qual Deu óptim màxim, de qui tot procedeix, s’ha endut d’aquesta vida a la superior, els reverendíssims i il.lustríssims set prínceps electors, pels teus mèrits i justícia, per unanimitat a tú, príncep alemany, el més idoni de tots, que avantatges en virtut i fortuna a tots els demés, t’elegim rei dels romans i futur emperador, moderador de tot el món. T’enviem com a diputats l’il.lustríssim príncep Frederic, comte palatí del Rhin, el magnífic Pau d’Armsdorf, cavaller valerosíssim i jo, el Dr. Wurmser. Els prínceps electors et desitgen llargs anys de vida, una vellesa com la de Néstor,l’increment de la prosperitat, la victòria contra els enemics i el feliç govern de la República cristiana. Et manifesten la seva fidelitat, obediència i amor. Com que els prínceps electors et consideren digne de l’Imperi , et demanen que t’adressis sense retard vers la terra pàtria alemanya, perque amb la teva presència sigui il.lustrada, lliure de tot insult i governada amb prosperitat i fidelitat.Oratio Habita Coram Carolo Avgusto designato, in praesentatione decreti Electionis
L'escriptor alemany Jacobus Spiegel va publicar el març de l'any 1520 un folletó en llatí on es documenten diversos texts sobre l'elecció de l'emperador:


    Oratio habita a Bernardo Wurmserio iureconsulto, nomine illustrium et magnificorum dominorum oratorum imperij die S. Andreae, ultima Novembris MDXIX coram sacratissimo Caesare, in Molin regis prope Barchinonam in praesentatione decreti Electionis 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada